Obavijesti

V. međunarodni sastanak projektnih partnera projekta Joint_SECAP

Splitsko-dalmatinska županija organizirala V. međunarodni sastanak projektnih partnera projekta Joint_SECAP financiranog preko programa INTERREG Italija-Hrvatska. Sastanak je održan putem web platforme zbog trenutne situacije s pandemijom uzrokovane virusom COVID – 19.

Sastanku su prisustvovali svi partneri zajedno sa svojim vanjskim stručnjacima angažiranim na provedbi ovog projekta.

Glavni ciljevi projekta su podizanje svijesti građana o klimatskim promjenama i njihovim posljedicama, prikupljanje podataka o klimatskim promjenama te izrada web platforme za javnost na kojoj će biti objavljeni svi podaci o klimatskim promjenama i načinima ublažavanja istih, kao i izrada SECAP-a (Sustainable Energy and Climate Action Plan).

Tema ovog sastanaka je trenutno stanje i provedba aktivnosti koje su zbog trenutne situacije sa COVID-19 virusom te s problemima s kojima se suočavamo u održavanju istih.

Svi partneri su sudjelovali u sljedećim izlaganjima i raspravi:

-   o koordinaciji aktivnosti za izradu početnih i optimalnih klimatskih scenarija ,

-  o aktivnostima vezanima uz izradu SECAP dokumenta i premilinarne strateške studije utjecaja na okoliš za pilot područja projekta,

- o uspostavi Joint SECAP web platformi koja će uskoro biti u funkciji i koja će sadržavati klimatske podatke sakupljene tijekom trajanja projekta, te koji bi bili putem ove platforme bili dostupni javnosti.

Uz ovaj sastanak ujedno je održan i sastanak upravnog odbora projekta na kojem se zajednički raspravljalo o daljnjem planu izvršenja aktivnosti, promjenama proračuna kao i provjera dosadašnjih isporučenih dokumenata iz prethodnog razdoblja.

Sastanak je zaključen da je s dogovorom da će se u morati održati još on-line radionica s naglaskom na provedbu aktivnosti donošenje SECAPA radi prilagodbe planiranih aktivnosti trenutnoj situaciji.

 

Stožer civilne zaštite SDŽ