Obavijesti

ZAKAZANA 10. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 29. ožujka /ponedjeljak/ 2010. s početkom u 11,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 10. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

                          Za sjednicu predlažem slijedeći


                                         D n e v n i    r e d

1. Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Županijske skupštine,
2. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo Vicku Šoljanu,
3. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo dr. Dragi Štambuku,
4. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo dr.sc. Ivanu Vujeviću,
5. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije prof.dr.sc.Miljenku Grgiću,
6. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Ivanu Kljakoviću-Gašpiću,
7. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Anti Raosu,
8. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Karlu Reitoberu,
9. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Yolande Tabak Raibaldi,
10. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Eskadrili transportnih helikoptera Divulje,
11. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije udruzi Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora – Podružnica Splitsko-dalmatinske županije,
12. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije glasilu „Imotska krajina“,
13. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Samostanu sv. Klare u Splitu,
14. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Udruzi „Sanus“ Split,
15. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2009. godini na području Splitsko-dalmatinske županije,
16. Izvješće o ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva,
17. Prijedlog odluke o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2010. godini,
18. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2010. godini,
19. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije,
20. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,
21. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija i Kliničkog bolničkog centra Split u 2010. godini,
22. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Splitsko-dalmatinske županije u 2010. godini,
23. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2010. godini,
24. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije,
25. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o prijedlogu za imenovanje načelnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske,
26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Gornja Poljica, Srijane,
27. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije,
28. Prijedlog odluke o promjeni naziva Tehničke škole Split,
29. Prijedlog odluke o promjeni naziva Trgovačke škole Split,
30. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Srednjoj školi Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj,
31. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Stiana Frederika Vantea.

Stožer civilne zaštite SDŽ