Obavijesti

ZAKAZANA 12. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 29. lipnja /utorak/ 2010. s početkom u 11,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 12. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice Županijske skupštine,

2. Prijedlog Odluke o plaći župana i zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije,

3. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,

4. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,

5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o uvođenju hipotekarnog založnog prava na zgradu Ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Imotskom,

7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o izdvajanju jedince rada Lastovo,

8. Izvješće o realizaciji Glavnog plana razvoja turizma Splitsko – dalmatinske županije do 2010. i plan realizacije u 2010. godini,

9. Izvješće o poduzetim i ostvarenim aktivnostima na pripremi za turističku sezonu 2010. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije,

10. Izvješće o stanju gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2009. godini,

11. Prijedlog Odluke o prijedlogu mreže srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije,

12. Prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Tehničke škole, Split,

13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju na uporabu i korištenje luke posebne namjene – športske luke Mornar, Uvala Baluni 1, Split,

14. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Zvončac,

15. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Plišćevac,

16. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i korištenja tobogana na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Donja Luka,

17. Prijedlog odluke o namjeri davana koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio Groblje-uvala Vela luka,

18. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca, predio uvala Vela luka,

19. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split,

20. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio ispred jastožere,

21. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Donje Selo, predio uvala Šešula,

22. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Stobreč, predio uvala Stobreč,

23. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Sabina Leto i Semsudin Leto,

24. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norvešku državljanku Liv Kjersti Langli Grandber,

25. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Gerd Waaler Sognnaes i Arne Sognnaes,

26. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Otto Magnus Gussias i Bente Pladsen Gussias,

27. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Eyvind Henriksen,

28. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjcanju prava vlasmištva nekretnina u Republici Hrvatskoj za norvešku državljanku Emelu Tanovic,

29. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Britt Sandvik i Jan Erik Berg,

30. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, zgrada u Trogiru, Obala Bana Berislavića 15, označena kao čestica zgrade 521, upisana u poduložak 256, Z.K.U. 1133 K.O. Trogir, 1.1 trosoban stan na trećem katu i u potkrovlju, ukupne površine 59,43m2,

31. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji,

32. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vis,

33. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za Grad Makarsku,

34. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Zmijavci.

                                                                                          PREDSJEDNIK
                                                                               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


                                                                               Petroslav Sapunar, prof.

Stožer civilne zaštite SDŽ