Obavijesti

ZAKAZANA 16. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 22. studenoga (ponedjeljak) 2010. s početkom u 9,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 16. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice Županijske skupštine,

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

4. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

5. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

6. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

7. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana i utvrđivanja Prijedloga Izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

9. Izvještaj o stanju provedbe Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije,

10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vis,

11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Makarska,

12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Lovret,

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Split,

14. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu građenja (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio ispred jastožere,

15. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Zvončac,

16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije-unutarnjeg uređenja spilje Osejava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dijelu k.o. Kotišina u Makarskoj, 

17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korišenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Plišćevac,

18. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i korištenja tobogana na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Donja Luka,

19. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca, predio uvala Vela Luka,

20. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio Groblje – uvala Vela Luka,

21. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Poljud,

22. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja montažnog drvenog šanka s nadstrešnicom, štanda za prodaju rukotvorina i obavljanje turističke djelatnosti na plaži na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio),

23. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o,. Stobreč, predio uvala Stobreč,

24. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Elzbieta Maria Ela Kozlowski i Tomasz Pawel Kozlowski,

25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split,

26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Komiža, Komiža,

27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Pučišća, Pučišća,

28. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Split,

29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Josipa Hatzea, Split,

30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Ženskog đačkog doma Split, Split.

NAPOMENE:

Materijali za točke od 25 -30 dostavit će se naknadno.

Priloženo se kao dopuna, već razmatranom izvješću o radu Agencije za razvoj SDŽ u 2009. godini (13. sjednica Županijske skupštine), dostavlja Financijsko izvješće Agencije.

Skrećemo Vam pozornost da će u razmatranju i raspravi o Izvještaju o stanju provedbe Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (točka 9.) sudjelovati i gradonačelnici i načelnici s područja Županije.

S poštovanjem, 

                                                                    

                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                  Petroslav Sapunar, prof.

                                                                             

                                                                     

Stožer civilne zaštite SDŽ