Obavijesti

ZAKAZANA 17. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 21. prosinca (utorak) 2010. s početkom u 9,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 17. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Županijske skupštine,

2. Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

4. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

5. Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, 

6. Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

7. Prijedlog programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

8. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

9. Prijedlog programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

10. Prijedlog programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2011. godinu,

11. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

12. Prijedlog programa ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša 2011. godinu,

13. Prijedlog Programa razvoja turizma i pomorstva za 2011. godinu, 

14. Prijedlog programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog financijskog plana i utvrđivanje Prijedloga plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije,

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na kratkoročno kreditno zaduženje Splitsko-dalmatinske županije u 2011. godini,

17. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Agencije za razvoj Splitsko-dalmatinske županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja,

18. Prijedlog odluke o povećaju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog okoliša, društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom,

19. Prijedlog plana o izmjenama rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

20. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije,

21. Prijedlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Park šume Marjan,

22. Izvješće o poslovanju Županijskih cesta Split d.o.o. za 2009. godinu s dopunama, 

23. Izvješće o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša, društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom u 2009. godini,

24. Izvješće o realizaciji Regionalnog operativnog programa Splitsko-dalmatinske županije,

25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska,

26. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije o izdvajanju jedinice rada „Depo lijekova Lastovo“,

27. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 38 Z.K.U. 656 K.O. Kaštel Stari, anagrafske oznake, Obala kralja Tomislava 42, koja se sastoji od prizemlja, prvog, drugog i trećeg kata s krovom, ukupne površine 332m2,

28. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra,čestice zgrade 126/3 Z.K.U. 1358 K.O. Kaštel Gomilica, u naravi kuća koja se sastoji od ukupno 105m2 površine i to: konobe, prvog i drugog kata i pripadajuće terase,

29. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 146/2 Z.K.U. 694, čestica zgrade 143/4 Z.K.U. 506, čestica zgrade 146/1 Z.K.U. 870 sve K.O. Kaštel Novi, anagrafske oznake Kaštel Novi, Bratimska 2, koja se sastoji od prizemlja, prvog kata i potkrovlja, ukupne površine 108m2 po etaži,

30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Zdravstvene škole Split,

31. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtne tehničke škole, Split,

32. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, Sinj,

33. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije,

34. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije.


NAPOMENA:

Materijali za točke 30. – 34. dostavit će se naknadno. 


S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


Petroslav Sapunar, prof.

Stožer civilne zaštite SDŽ