Obavijesti

ZAKAZANA 2. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 14. srpnja /utorak/ 2009. s početkom u 15,00 sati u dvorani Županije u Splitu, (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 2. sjednica Županijske skupštine sa slijedećim dnevnim redom:

1.Prihvaćanje zapisnika sa 1. sjednice Županijske skupštine,
2.Prijedlog statuta Splitsko-dalmatinske županije,
3.Izvješće o stanju zaštite i spašavanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa smjernicama za organizaciju i razvoj sustava u razdoblju od 2009.- 2013.,
4.Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog godišnjeg obračuna financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2008. sa Izvješćem o poslovanju za 2008.,
5.Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu,
6.Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu.

Stožer civilne zaštite SDŽ