Obavijesti

ZAKAZANA 20. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 30. ožujka 2011. (srijeda) 2010. s početkom u 10,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 20. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:


1. Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Županijske skupštine,

2. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Ivni Bućan, za životno djelo,

3. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije prof. dr. fra Vicku Kapitanoviću, za životno djelo,

4. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Ratomiru Kliškiću, za životno djelo,

5. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Dušku Božinoviću,

6. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije prof.dr.sc. Elzi Jurun,

7. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije fra Mirku Mariću,

8. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Mati Smolčiću,

9. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinskoj županiji HNK „HAJDUK“ Split,

10. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Humanitarnoj udruzi Ivan Merz iz Splita,

11. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Klubu dobrovoljnih darovatelja krvi „Brodosplit“,

12. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Udruzi veterana 4.gardijske brigade,

13. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Županijskom savezu školskog športa Splitsko-dalmatinske županije,

14. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

15. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2010.,

16. Izvješće o poslovanju za 2010. godinu Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije dopunjeno sa izvješćem o radu Upravnog vijeća,

17.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

18. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2011.,

19. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2011.,

20. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2011.,

21. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova LU „Zec“ Zagvozd u zajedničkom lovištu XVII/128 – „Zagvozd“,

22. Prijedlog odluke o produljenu ugovora o zakupu prava lova LU „Kamenjarka“ Zmijavci u zajedničkom lovištu XVII/132 – „Zmijavci“,

23. Prijedlog odluke o produljenu ugovora o zakupu prava lova LU „Osoje“ Runovići u zajedničkom lovištu XVII/146 – „Runovići“,

24. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stana položenog na visokom prizemlju zgrade sagrađene na čest.zgr. 4126/2 anagrafske oznake Matoševa 4, površine 90,29m2, upisanog u Z.K.U. 4066 K.O. Split,

25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj tuna u akvatoriju otoka Kluda,

26. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Komiža, predio „Lučica“,

27. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Komiža, predio „Pol Guspu“,

28.Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Nečujam, predio uvala Nečujam/Podkamenca,

29.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije i nemoćne osobe Vis,

30. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije i nemoćne osobe Makarska,

31. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji poslova i unutarnjem ustroju Doma za starije i nemoćne osobe Split,

32. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma za starije i nemoćne osobe Lovret,

33. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jesenice,

34. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Tučepi,

35. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Dugopolje,

36. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Marka Marulića, Sinj,

37. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole kraljice Jelene, Solin,

38. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole fra Pavla Vučkovića, Sinj,

39. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole prof. Filip Lukas, Kaštel Stari,

40. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole don Lovre Katić, Solin,

41. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića, Lovreč,

42. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Osnovne škole Neorić-Sutina, Neorić,

43. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Zagvozd, Zagvozd,

44. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića, Podgora,

45. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Gradac, Gradac,

46.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Braće Radića, Bračević, Vrba,

47. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ante Anđelinović, Sućuraj,

48. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stjepan Radić, Imotski,

49. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole kneza Mislava, Kaštel Sućurac,

50. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole 1. listopada 1942., Čišla,

51. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Tin Ujević, Krivodol,

52. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Aržano, Aržano,

53. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica,

54. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglanosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Primorski Dolac, Primorski Dolac,

55. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Hvar, Hvar,

56. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Studenci, Studenci,

57. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ostrog, Ostrog,

58. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vis, Vis,

59. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije.


NAPOMENA: Materijal za točku 58. dostavit će se naknadno.

                        S poštovanjem,                                                 PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 


                                                           Petroslav Sapunar, prof.

Stožer civilne zaštite SDŽ