Obavijesti

ZAKAZANA 22. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

ZAKAZANA 22. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 7. lipnja (utorak) 2011. s početkom u 9,30 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 22. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:


1. Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice Županijske skupštine,

2. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije,

3. Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije,

4. Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

5. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

6. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

7. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša,

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

9. Studija o izvedivosti Znanstveno-tehnološkog parka Splitsko-dalmatinske županije u Vučevici, Općina Klis,

10. Prijedlog odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Splitsko-dalmatinska županija ima dionice ili udjele,

11. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Supetar, predio Banj,

12.Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu K.O. Duće, predio zapadno od Autokampa Ribnjak,

13. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Žedno, predio Sv. Križ,

14. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Hvar, predio Majerovica (istočni dio),

15. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Komiža, predio Pol Guspu,

16. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu K.O. Komiža, predio Lučica,

17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja mora za djelatnost ronilačkog centra na dijelu K.O. Gradac, predio Pišćale,

18. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Bobovišća, predio uvala Vića luka,

19.Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu K.O. Bobovišća, predio uvala Bobovišća,

20. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Milna, predio uvala Osibova,

21. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu K.O. Split, predio sportska luka Marjan,

22. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 957/20, poduložak 14120 K.O. Split, i to stana u potkrovlju, označen brojem 2, u površini od 85,00m2,

23. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, u naravi za cijelo posebnog dijela nekretnine označene kao čestica zgrade 2459, upisane u Z.K.U. 3021 K.O. Split, dvosoban stan položen na 1. katu, sve anagrafske oznake Split, Trg braće Radića 5,

24. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog odbra, čestica zgrade 2642, Z.K.U. 1692, poduložak 2, K.O. split, u naravi dvoetažni stan na II i III katu, označen br. 2, površine 101,59m2 anagrafske oznake Split, Obala Hrvatskog narodnog preporoda 12,

25. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dva poslovna prostora u Splitu, Trg Gaje Bulata 6, prizemlje, oba ukupne površine 61m2, označeni kao čestica zgrade 3044 Z.K.U. 3807 K.O. Split,

26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Supetar, Supetar,

27. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Ženskog đačkog doma Split,

28. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Glazbene škole Josipa Hatzea, Split,

29. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje tehničke prometne škole, Split,

30. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta III Gimnazije, Split,

31. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Klesarske škole, Pučišća,

32. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku, Split,

33. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Bijaći, Kaštel Novi,

34. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Milana Begovića, Vrlika,

35. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivan Leko, Proložac,

36. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vrgorac, Vrgorac,

37. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ante Starčevića, Dicmo,

38. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole kneza Branimira, Donji Muć,

39.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Milna, Milna,

40. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Dinka Šimunovića, Hrvace,

41. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Petra Kružića, Klis,

42. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Majstora Radovana, Trogir,

43. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivan Duknović, Marina,

44. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Gornja Poljica, Srijane,

45. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vjekoslava Paraća, Solin,

46. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Runović, Runović,

47. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Josip Pupačić, Omiš,

48. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Bol, Bol,

49. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Petar Berislavić, Trogir,

50. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora, Postira,

51. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole kralja Zvonimira, Seget Donji,

52. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Bol. Bol,

53. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gimnazije dr. Mate Ujevića, Imotski,

54. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Prirodoslovno tehničke škole, Split,

55. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Ekonomske škole, Imotski,

56. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Selca, Selca,

57. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivana Lovrića, Sinj,

58. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika,

59.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Brela,

60. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Supetar, Supetar,

61. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stjepan Radić, Tijarica,

62. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Pučišća, Pučišća.

Materijal za točku 3. dostavit će se naknadno.
U privitku se dostavlja odgovor na pitanje vijećnika Ante Mihanovića vezano za pokazatelje turističke predsezone, postavljeno na 21. sjednici županijske skupštine 27. travnja 2011.
Molimo za nazočnost, a eventualnu spriječenost javiti na tel. 400-001.
S poštovanjem,

                                                                        PREDSJEDNIK 
                                                                ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

                                                                    Petroslav Sapunar, prof.

Stožer civilne zaštite SDŽ