Obavijesti

ZAKAZANA 28. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.Prihvaćanje zapisnika sa 28.  sjednice Županijske skupštine,
2.Prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
3.Izvješće o radu Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
4.Izvješće o izvršenju Programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu, 
5.Prijedlog programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske  županije za 2008. godinu,
6.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima, 
7.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Strategije neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC-a) u Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
8.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/101 – „BIŠEVO i SV. ANDRIJA“ i davanje istog lovišta u zakup,
9.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/104 – „VELI i MALI DRVENIK“ i davanje istog lovišta   u zakup,
10.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/121 – „PERUĆA“ i davanje istog lovišta  u zakup,
11.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/130 – „PROLOŽAC“ i davanje istog lovišta  u zakup,
12.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/135 – „VRGORAČKO JEZERO“ i davanje istog lovišta  u zakup,
13.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/136 – „ZAVOJANE“ i davanje istog lovišta  u zakup,
14.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/138 – „DRVENIK-GRADAC“ i davanje istog lovišta  u zakup,
15.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/151 – „SEGET“ i davanje istog lovišta  u zakup,
16.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/155 – „RIČICE“ i davanje istog lovišta  u zakup,
17.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/157 – „VRGORAČKO JEZERO DONJE“ i davanje istog lovišta  u zakup,
18.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/158 – „DUGE NJIVE“ i davanje istog lovišta  u zakup,
19.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/160 – „BRELA“ i davanje istog lovišta  u zakup,
20.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog  lovišta XVII/163 – „BRISTOVAC VLAKE“ i davanje istog lovišta  u zakup,
21.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova zajedničkog lovišta XVII/148 – „ZADVARJE“ – ponovno se dostavlja,
22.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i  dopune Statuta Srednje škole Ivana Lucića, Trogir,
23.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora  Osnovne škole Milana Begovića, Vrlika,
24.Prijedlog rješenja i razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  Osnovne škole Neorić-Sutina, Neorić,
25.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zagvozd, Zagvozd,
26.Prijedlog rješenja o imenovanju Školskog odbora Gimnazije dr. Mate Ujevića, Imotski.

Stožer civilne zaštite SDŽ