Obavijesti

ZAKAZANA 3. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 29. srpnja /srijeda/ 2009. s početkom u 15,00 sati u dvorani Županije u Splitu, (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 3. sjednica Županijske skupštine sa slijedećim dnevnim redom:


1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine,

2. Prijedlog Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije,

3. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog godišnjeg obračuna financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2008. sa Izvješćem o poslovanju za 2008.,

4. Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika, članova i tajnika Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije,

5. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije,

6. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije,

7. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 615/2 Z.KU. 436 K.O. Komiža, anagrafske oznake Komiža, Obala pape Aleksandra III BB,

8. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zemlje 384/2, čestice zemlje 384/6, čestice zemlje 384, čestice zemlje 384/7 i čestice zgrade 291 sve Z.K.U. 1918 K.O. Grohote,

9. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 2849 Z.K.U. 2733 K.O. Split, u naravi stan na PK (potkrovlju) označen brojem 10, površine 76,75 m2, anagrafske oznake Split, Kralja Petra Svačića 18.

Stožer civilne zaštite SDŽ