Obavijesti

ZAKAZANA 37. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zakazana je 37. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, za dan 16. veljače  2009. (ponedjeljak) s početkom u 9,30 sati u dvorani  Županije u Splitu u Domu za starije i nemoćne (Zenta), Ivana pl. Zajca 2,  sa  slijedećim dnevnim redom:

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 36.  sjednice Županijske skupštine,
2. Prijedlog rješenja  o razrješenju ravnatelja Županijske uprave za ceste na području Splitsko- dalmatinke županije,
3. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste na  području Splitsko-dalmatinske županije.
4. Analiza turističke sezone 2008. godine i smjernice za pripremu turističke sezone 2009.,
5. Izvješće o korištenju i upravljanju pomorskim dobrom na području Splitsko-dalmatinske županije,
6. Prijedlog zaključka o donošenju Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
7. Izvješće o provođenju športskih aktivnosti u osnovnom i srednjem školstvu,
8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Zdravstvenoj školi, Split,
9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i  sistematizaciji poslova Doma za starije i nemoćne osobe Lovret, Split, Split,
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,
11. Prijedlog odluke o povjerenju poslova izdavanja akata vezanih za gradnju iz članka 26. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj  76/07)

Stožer civilne zaštite SDŽ