Obavijesti

ZAKAZANA 5. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 29. rujna /utorak/ 2009. s početkom u 12,00 sati u dvorani Županije u Splitu, (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 5. sjednica Županijske skupštine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Županijske skupštine,
2. Prijedlog odluke o davanju koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu Splitsko-dalmatinske županije:Gradovi Split, (naselja: Kamen, Split, Stobreč, i Žrnovnica), Solin, Kaštela i Trogir (naselja: Trogir, Plano Divulje) i dijelovi Općina Dugopolje, Klis i Seget (naselja: Dugopolje, Klis, Seget Donji i Seget Vranjica),
3. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Kliničkom bolničkom centru Split,
4. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split,
5. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije,
6. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska,
7. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, Split,
8. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split,
9. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Stomatološkoj poliklinici Split,
10. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split,
11. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Split,
12. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Lovret,
13. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Vis,
14. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Makarska,
15. Nacrt Prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana i utvrđivanje prijedloga izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2009.,
16. Prijedlog odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije,
17. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj tuna na dijelu akvatorija uz otok Orud, k.o. Drvenik, Grad Trogir,
18. Prijedlog odluke o izmjenama Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije,
19. Prijedlog odluke o izmjenama Programa sufinanciranja razvitka seoskog prostora u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
20. Prijedlog odluke o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije,

Stožer civilne zaštite SDŽ