Obavijesti

ZAKAZANA 6. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 5. studenoga /četvrtak/ 2009. s početkom u 12,00 sati u dvorani Županije u Splitu, (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 6. sjednica Županijske skupštine sa slijedećim dnevnim redom:

1.Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Županijske skupštine,
2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009.,
3.Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009.,
4.Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
5.Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
6.Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
7.Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
8.Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
9.Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
10.Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
11.Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije,
12.Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Splitsko-dalmatinske županije i Vukovarsko-srijemske županije,
13.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije,
14.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Tehničke škole Split,
15.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Industrijske škole Split,
16.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Pomorske škole, Split,
17.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Obrtne tehničke škole Split,
18.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Srednje tehničke prometne škole Split,
19.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Turističko-ugostiteljske škole Split,
20.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Ekonomsko-birotehničke škole Split,
21.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split,
22.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Graditeljske obrtničke i grafičke škole Split,
23.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Elektrotehničke škole Split,
24.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Tehničke i industrijske škole Ruđer Bošković Sinj,
25.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,
26.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Stomatološke poliklinike, Split,
27.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, Split,
28.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split,
29.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Andersa i Ceciliu Kongstein-Kokkim,
30.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 141/1 kuća i dvor, Z.K.U. 28 K.O. Pučišća,
31.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 6156 Z.K.U. 3631 b K.O. Vis, u naravi kuća, gustirna i dvor ukupne tlocrtne površine 175 m2,
32.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 2531, upisane u zk.ul. 2862, K.O. Split, u naravi stan na II katu zgrade, označen brojem 5, u površini od 78,90 m2, sve anagrafske oznake Split, Mihovilova širina 3,
33.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog odbra, čestice zgrade 1918, Z.k.U. 5109, površine 51 m2 i čestice zemlje 5924/6, površine 325 m2, sve K.O. Vis, u naravi kuća-ruševina, anagrafske oznake Vis, Lučica,
34.Prijedlog zaključka o izboru tri predstavnika otoka u Otočno vijeće,
35.Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Omiš,
36.Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu.

Stožer civilne zaštite SDŽ