Obavijesti

ZAKAZANA 8. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 22. prosinca /utorak/ 2009. s početkom u 10,30 sati u dvorani Županije u Splitu, (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 8. sjednica Županijske skupštine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine,

2.Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije,

3. Prijedlog Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

4.Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

5.Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

6.Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

7.Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

8.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

9.Prijedlog programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2010. godinu,

10.Prijedlog programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

11.Prijedlog programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

12.Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

13.Prijedlog programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

14.Prijedlog programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

15.Prijedlog programa razvoja turizma i pomorstva za 2010. godinu,

16.Prijedlog programa ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša,

17.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i utvrđivanje Prijedloga Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2010. godinu,

18.Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih za 2010. godinu,

19.Prijedlog plana zdravstvene zaštite u Splitsko-dalmatinskoj županiji,

20.Prijedlog plana o izmjenama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,

21.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Splitsko-dalmatinske županije,

22.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije,

23.Prijedlog odluke o izmjenama Programa etno-eko sela,

24.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Bol, Bol,

25.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Hvar, Hvar

26.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Trgovačke škole, Split,

27.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Srednje škole braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj,

28.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Tehničke škole u Imotskom,

29.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Ekonomske škole, Imotski,

30.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Supetar,
Supetar,

31.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Brač, Supetar,

32.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Milna, Milna,

33.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole kneza Mislava, Kaštel Sućurac,

34.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jelsa, Jelsa,

35.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Antun Matijašević-Karamaneo, Vis,

36.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Graditeljsko-geodetske tehničke škole, Split,

37.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, Sinj,

38.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničko-industrijske škole u Imotskom, Imotski,

39.Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije.

Stožer civilne zaštite SDŽ