Obavijesti

Zakazana konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. lipnja 2009. godine donijela Odluku o sazivanju konstituirajuće sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Za dan održavanja konstituirajuće sjednice određuje se petak19. lipnja 2009. godine.
Sjednica će se održati u Domu za starije i nemoćne osobe, u Splitu, Ulica Ivana pl. Zajca broj 2, s početkom u 10,00 sati.

Utvrđuje se dnevni red konstituirajuće sjednice, po točkama, kako slijede: 

     - Utvrđivanje kvoruma,
1.    Izbor Mandatnog povjerenstva,
2.    Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova    Županijske skupštine, 
    - Utvrđivanje najstarijeg člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom, 
    - Svečana prisega članova Županijske skupštine,
3.    Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja,
4.    Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine. 


    Za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice do utvrđivanja najstarijeg člana Županijske skupštine ovlaštena je Elena Nosić, predstojnica Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stožer civilne zaštite SDŽ