Obavijesti

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice Županijske skupštine,  
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama   Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007.godinu,
3. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
4. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
5. Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
6. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
7. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
8. Prijedlog programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
9. Prijedlog programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zaštite kulturne baštine Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u  2007. godini,
11. Izvješće o poduzetim i ostvarenim aktivnostima na pripremi za turističku sezonu 2007. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije,
12. Izvješće o radu trgovačkog društva Županijske ceste Split, d.o.o.  za 2006. god.,  
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split,
14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vjekoslav Parać, Solin,
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Turističko-ugostiteljske škole, Split,
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na dopune  Statuta srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, Vis,
17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin,   Trogir,
18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na stjecanje imovine Srednjoj školi Tin Ujević, Vrgorac,
19. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora II. Gimnazije Split,                                
20. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ Don Mihovila Pavlinovića, Podgora.

Stožer civilne zaštite SDŽ