Obavijesti

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Glavnog plana razvoja turizma Splitsko dalmatinske županije,
3. Izvješće o radu Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu,
4. Izvješće o izvršenju Programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu,
5. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
6. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog plana za 2007. s Planom građenja i održavanja županijskih lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske  županije, 
7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,
8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Split, 
9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Lovret, Split,
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Makarska,
11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vis,
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i  dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku  rehabilitaciju „Biokovka“, Makarska,
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije,
14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije,
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Stomatološke poliklinike Split,
16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama   u razvoju,
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko- dalmatinske županije,
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspolaganju nekretninama Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije –  potpuno izvlaštenje.
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspolaganju nekretninama Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije –  nepotpuno izvlaštenje.
20. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije, 
21. Prijedlog programa sufinanciranja nabave sadnog materijala Splitsko-dalmatinske  županije,
22. Prijedlog odluke o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje Programa javnih potreba u području predškolskog  odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko- dalmatinske  županije,
23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za  raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Zmijavci, Zmijavci
24. Prijedlog odluke o promjeni naziva Prirodoslovno tehničke škole,  Split,
25. Prijedlog odluke o promjeni naziva Trgovačke škole Split,
26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole Imotski,
27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  Osnovne škole Majstora Radovana, Trogir.

Stožer civilne zaštite SDŽ