Obavijesti

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 32. sjednice Županijske skupštine,
2.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća „Mogućnost realizacije projekta Dječje Selo-Baška Voda, prema oblicima javno privatnog partnerstva,      
3. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2007. godini,    
4. Izvješće o provođenju programa iz Strategije gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije 2003. - 2015.,  
5.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana  građenja i održavanja županijskih lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko- dalmatinske županije za 2008.,
6. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Splitsko-dalmatinske županije za   2007. – nalaz i mišljenje,
7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Zdravstvenoj školi, Split, 
8.  Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/125-„CISTA“,
9.  Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/152-„BIORINE“,  
10. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/108- „TROGIR“ i davanje istog lovišta u zakup,
11. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/107- „MARINA DONJA“ i davanje istog lovišta u zakup,
12. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/162- „MARINA  GORNJA“ i davanje istog lovišta u zakup,
13. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/106-„SEVID VINIŠĆE“ i davanje istog lovišta u zakup.

Stožer civilne zaštite SDŽ