Obavijesti

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 31.  sjednice Županijske skupštine,
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2008.,
3. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Klinički bolnički centar u Splitu,
4. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split,
5. Izvješće o stanju u zdravstvenoj Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije, Split
6. Izvješće o stanju zdravstvenoj ustanovi – Stomatološkoj poliklinici Split,
7. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split, 
8. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split,
9. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, Split,  
10. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka“, Makarska,
11. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Split,
12. Izvješće o stanju u  socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Lovret, Split,
13. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Makarska,
14. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Vis,
15. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2007.,
16. Izvješće o provođenju programa  iz strategije gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije 2003. – 2015.,
17. Prijedlog odluke o stjecanju dodatnog vlasničkog udjela u Vodoprivredi Imotski d.d., Imotski,
18. Izvješće o radu trgovačkog društva Županijske ceste Split d.o.o.,
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodnog mišljenja za izdvajanje iz šumskogospodarskog zemljišta K.O. Kotišina,
20. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije,
21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Lovret,
22. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti te načinu korištenja i uplaćivanja dijela ostvarenog prihoda u školskim ustanovama Splitsko-dalmatinske županije,
23. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Solina,
24. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Lovreć.

Stožer civilne zaštite SDŽ