Obavijesti

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


1. Prihvaćanje zapisnika sa 30.  sjednice Županijske skupštine,
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske  županije,
3. Prijedlog  zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog godišnjeg obračuna financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Splitsko - dalmatinske  županije za 2007.,
4. Prijedlog programa sufinanciranja razvitka seoskog prostora u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 
5. Prijedlog programa etno-eko sela,  
6. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2007. u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
7. Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana za 2008. Županijskog savjeta mladih,
8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Osnovne škole Ante Anđelinović, Sućuraj,
9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Majstora Radovana, Trogir
10.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Split,
11.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Klesarske škole, Pučišća,
12. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne  škole Trilj, Trilj.  

Stožer civilne zaštite SDŽ