Obavijesti

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 35. sjednice Županijske skupštine,
2. Analiza postojećeg stanja u gospodarstvu s posebnim osvrtom na stanje u brodogradnji s prijedlogom mjera,
3. Prijedlog Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
4. Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
5. Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu, 
6. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
7. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
8. Prijedlog programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2009. godinu,
9. Prijedlog programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
10. Prijedlog programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
11. Prijedlog programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
12. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
13. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu,
14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javnog natječaja za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu Splitsko-dalmatinske županije: Gradovi Split, (naselja Kamen, Split, Stobreč, Žrnovnica), Solin, Kaštela, Trogir (naselja Trogir, Plano i Divulje) i dijelovi Općina Dugopolje, Klis i Seget (naselja Dugopolje, Klis, Seget Dinji i Vranjica,)
15. Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana za 2008.  Županijskog savjeta mladih,
16. Prijedlog zaključka  o utvrđivanju  Prijedloga Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2009.,
17. Prijedlog odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
18. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Cetinske krajine, Sinj.
19. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Podstrana.

Stožer civilne zaštite SDŽ