Obavijesti

ŽUPAN RAZGOVARAO SA GRADONAČELNICIMA I NAČELNICIMA

Sastanak je inicirao splitsko - dalmatinski župan Ante Sanader  s ciljem dogovora o radu i poboljšavanja komunikacije između jedinica lokalne samouprave najveće hrvatske županije. Župan Sanader je u uvodnom govoru predstavio svoje zamjenike Anđelku Vuko i Luku Brčića, te naglasio pojedine teme aktualne sada u Županiji: donošenje Županijskog proračuna za 2006; izrada prostornih planova; gospodarstvo (zone, poduzetnički krediti) i druge.

- U dva mandata sam bio gradonačelnik pa su mi poznati problemi sa kojima se susreću načelnici i gradonačelnici – naglasio je župan Sanader i rekao da Županija stoji na raspolaganju gradovima i općinama kao servis i posrednik do ministarstava.

U raspravi koja je uslijedila i u koju se uključila većina gradonačelnika i načelnika rečeno je kako veliki problem malih mjesta je iseljavanje.

- Treba vratiti djecu na otoke, mlade i školovane ljude. Naravno da bi se vratili moraju imati zaposlenje, rekao je Slaven Puljak, načelnik Pučišća.


Više gradonačelnika i načelnika upozorili su na „sporost, nepristupačnost i aljkavost“ državne uprave posebno glede lokacijskih dozvola, te zatražilo pomoć Županije pri donošenju prostornog plana, temeljnog dokumenta  razvoja svakog grada i općine.


O potrebi razgraničenja gradova i općina, govorio je Blaženko Boban, gradonačelnik Solina, a o  napuštenim školskim zgradama Ivica Škrpaca, načelnik Selca.

Gotovo svi gradonačelnici i načelnici upozorili su na probleme oko javne rasvjete, infrastrukturnih objekata (kolektori otpadnih voda, crpilišta, nerazvrstane ceste), nesređenih zemljišnih knjiga i drugog.

Splitsko-dalmatinski župan Ante Sanader  obećao je održavanje tematskih sjednica (turizam, ROP) na koje će pozvati čelne ljude gradova i općina, te organiziranje sastanka sa predstojnicom Ureda državne uprave i njezinim suradnicima. Sa sastanka je upućena čestitka predsjedniku Vlade  dr. Ivi Sanaderu prigodom početka pregovora sa Europskom Unijom. 
                            

                                                                               Marijana Šundov

Stožer civilne zaštite SDŽ