Priopćenja

U Zadru održana završna konferencija projekta PEPSEA


Završna konferencija projekta PEPSEA održana je u ponedjeljak 13. lipnja 2022. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne znanosti u Zadru. Organizator događanja bila je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA koja je ujedno i vodeći partner na projektu. Na završnoj konferenciji sudjelovala je i Matea Dorčić, pročelnica UO za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, partnera na projektu PEPSEA.

Cilj projekta PEPSEA je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije.
Okupljenima su se uvodno obratili ravnateljica Agencije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković i pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Olivio Meštrović.

„U veljači ove godine, kad smo predstavljali opremu koja je nabavljena zahvaljujući projektu PEPSEA, kazala sam kako se uz dobru suradnju postiže više. To želim ponoviti i danas. Kad smo 2019. godine krenuli s provedbom ovog projekta, usudila bih se reći, živjeli smo u jednom drugom svijetu. Svijetu prije pandemije, prije divljanja cijena, prije narušenih lanaca dobave. Sve to, tada nezamislivo, tijekom provedbe ovog projekta postalo je realnost. Ali uz suradnju sve smo to nadvladali i došli smo do današnje faze, do faze kad projekt administrativno završava, a nama i našim partnerima, tj. zajednicama u kojima djelujemo, ostaju projektni rezultati.“ – poručila je ravnateljica Dujmović Vuković te dodala – „A rezultati ovog projekta nisu mali i neznačajni. Njihova financijska vrijednost mjeri se u milijunima kuna, a ona društvena još je veća, rekla bi i nemjerljiva, jer čisti okoliš nema cijenu.“

„Čvrsto vjerujem da će u idućem razdoblju biti spremnosti i snage da se nastave projekti koji imaju za cilj očuvanje mora, očuvanje okoliša i prirode te bioraznolikosti ekosustava Jadranskog mora kao posebno osjetljivog, ali i operativne spremnosti djelovanja u potencijalno mogućoj ugrozi.“ – kazao je pročelnik Meštrović te zaključio: „U suradnji svih dionika koji imaju utjecaj na ostvarivanje svih zajedničkih ciljeva, projekt PEPSEA upravo pokazuje kako se i na koji način ti ciljevi ostvaruju.“.
Projekt PEPSEA ili punim nazivom na engleskom Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution sufinanciran je iz Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska  Provedba projekta je započela 1. siječnja 2019. godine, a završava 30. lipnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta PEPSEA iznosi 2,9 milijuna eura. U projektu sudjeluje osam partnera, četiri hrvatska i četiri talijanska. Uz nositelja projekta - Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, hrvatski partneri su Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora ATRAC, Splitsko-dalmatinska županija i Šibensko-kninska županija. Projektni partneri iz Italije su Konzorcij za istraživanja iz Ferare, Regionalni park PO Delta Veneto, Gospodarska komora Bari te Agencija za zaštitu okoliša iz Venecije.

Voditeljica projekta iz Agencije ZADRA NOVA Mia Perica i predstavnici projektnih partnera predstavili su rezultate projekta i njihov doprinos regijama iz kojih dolaze.
Kroz projekt su uspješno i adekvatno opremljene pilot lokacije u Jadranu kao i interventni timovi.

"Kroz projekt PEPSEA, Splitsko-dalmatinska županija (SDŽ) dobila je vrijednu opremu za djelovanje u slučajevima onečišćenja mora koja je integrirana s WebGIS plaftormom a omogućuje pregled i upravljanje podacima, kao i komunikaciju između korisnika putem samog web servisa (plaftorme). U Kaštelanskom zaljevu postavljena je prva plutača sa senzorima na hrvatskom dijelu Jadrana te je nabavljen jedinstven plutajući spremnik od pet kubika za slučaj onečišćenja koji vuče sajlama s broda. Na Cemexovim tornjevima postavljene su dvije IP kamere, nabavljen je dron vrijedan 150 tisuća kuna za snimanje razmjera onečišćenja i koordiniranje akcija sanacije i spašavanja iz zraka. Uz to, nabavljeno je po 500 metara upijajućih i 400 metara krutih brana, paketi za sanaciju onečišćenja u lukama te kompletna zaštitna oprema za ljudstvo, a  organizirana je i obuka za vatrogasce kako bi što bolje rukovali ovom sofisticiranom opremom." - istaknula je na završnoj konferenciji  Matea Dorčić, pročelnica UO za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Dio završne konferencije bila je i akcija čišćenja podmorja u uvali Maestral. Vrijedni ronioci iz Ronilačkog kluba Sv. Roko iz Bibinja od ranog su jutra obilazili morsko dno i uklanjali posljedice negativnog ljudskog djelovanja.

Kao lokacija završne konferencije odabran je zadarski Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti koji pazi i čuva Pomorsku zbirku te su sudionici konferencije imali priliku upoznati se s bogatom pomorskom poviješću zadarskog kraja.

Stožer civilne zaštite SDŽ