Upute

ZAKAZANA 15. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Županijske skupštine.
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006. 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006. 
4. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
5. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
6. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
7. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
8. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
9. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
10. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2006.
11. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
12. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
13. Prijedlog statutarne odluke o dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske županije.
14. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
15. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije.
16. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Lječilišta „Dječje selo“ Baška Voda“.
17. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Makarska.
18. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vis.
19. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Splitu.
20. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Solina.
21. Prijedlog rješenja o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole „Kraljice Jelene“ Solin.

Stožer civilne zaštite SDŽ