Upute

ZAKAZANA 16. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice Županijske skupštine,
2. Prijedlog Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007.godinu,
4.Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
5.Prijedlog programa  javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007.godinu,
6.Prijedlog programa javnih potreba predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije  za 2007. godinu.,
7.Prijedlog programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica  Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
8.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
9.Prijedlog programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2007. godinu,
10 Prijedlog programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,  
11.Prijedlog programa  javnih potreba u  zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
12Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske  županije za 2007. godinu,
13.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije,
14.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole kraljice Jelene, Solin,
15.Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za izradu odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
16.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Dinka Šimunovića Sinj,
17.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Industrijske škole Split,
18.Prijedlog rješenja o razrješenju i  imenovanju Školskog odbora Srednje strukovne škole Josipa Bana Jelačića Sinj,
19.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora  Ženskog đačkog doma Split,
20.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole braća Radić Vrba,
21.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole kralja Zvonimira Seget Donji,
22.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Grohote,
23.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole Ante Anđelinovića, Sućuraj,
24.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora  Osnovne škole Filipa Lukasa, Kaštel Stari,
25.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca Sinj.

Stožer civilne zaštite SDŽ