Upute

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.  Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Županijske skupštine,
2. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Klinička bolnica Split,Split
3. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi -  Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije, Split,
4. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split,
5. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Split,
6.Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“, Makarska,
7. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Stomatološka poliklinika, Split,
8.Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split,
9. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Split,
10. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Lovret,
11.Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Vis,
12. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe  Makarska
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni  i dopuni Statuta Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Aneksa I. Ugovora o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja, građenja i održavanja tunela „Sv. Ilija“ kroz Biokovo,
15. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Statut Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije,
16.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za stjecanje imovine Osnovnoj školi Ante Starčevića, Dicmo,
17. Prijedlog rješenja o odobravanju čiste sječe šume u vlasništvu Republike Hrvatske i privatnom vlasništvu radi izgradnje autoceste Split-Ploče: dionica Dugopolje - Bisko i dionica Bisko-Šestanovac,
18. Prijedlog zaključka o osnivanju i imenovanju EKO-stožera Splitsko-dalmatinske županije,
19.Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije,
20.Prijedlog zaključka o izboru tri predstavnika otoka Splitsko-dalmatinske županije u Otočnom vijeće.  

Stožer civilne zaštite SDŽ