Upute

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine.
2. Prijedlog  Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006.  godinu.
3. Prijedlog odluke o  izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
4. Prijedlog programa  javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
5. Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
6. Prijedlog programa javnih  potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
7. Prijedlog programa javnih  potreba u  kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
8. Prijedlog programa javnih  potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2006. godinu.
9. Prijedlog programa javnih potreba u športu u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2006.   godinu.
10. Prijedlog programa javnih potreba  sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
11. Prijedlog programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
12. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
13. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka dopune članka 362. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
14. Izvješće o učincima poticajnih mjera na gospodarski rast i zapošljavanje u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stožer civilne zaštite SDŽ