Upute

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
3. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županija za 2005. godinu.
4. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
5. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
6. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba u  kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
7. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba u športu  Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
8. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba -  ostale tekuće donacije u Splitsko-dalmatinske županije za 2005.  godinu.
9. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba  u zdravstvu  Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
10. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, u Splitsko-dalmatinskoj županiji  u 2005. godini.
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Domova za starije i nemoćne osobe u Splitsko-dalmatinskoj  županiji u 2005. godini.
13. Analiza turističke sezone 2005. godine na području Splitsko-dalmatinske županije.
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije.
15. Prijedlog zaključka o donošenju Plana intervencija u zaštiti okoliša Splitsko-dalmatinske županije.
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje ravnatelja Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split.
17. Prijedlog rješenja o imenovanju školskih odbora u srednjim školama Splitsko-dalmatinske županije.

Stožer civilne zaštite SDŽ