Upute

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Županijske skupštine, 
 2. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi - Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,   Split - s prijedlogom mjera,
 3. Prijedlog odluke o raspodjeli zadržane dobiti iz 2005. Ljekarne Splitsko- dalmatinske županije  radi podmirenja dugovanja Doma zdravlja Splitsko- dalmatinske županije, 
 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna  Splitsko-dalmatinske županije za 2006.,    
 5. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006.,
 6. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006.,
 7. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2006.,    
 8. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2006.,
 9. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog financijskog plana za 2006. i projekcija za 2007. i 2008. godinu Županijske uprave za ceste na  području Splitsko-dalmatinske županije,
10. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006.,
11. Prijedlog zaključka  o davanju mišljenja za izgradnju objekta Doma zdravlja Splitsko-
 dalmatinske županije – Centra za hemodijalizu u Imotskom,,
12. Prijedlog programa o izmjenama Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
 13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja  Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ – Split,
14. Analiza stanja i mogućnosti turizma uz izvješće o poduzetim i ostvarenim aktivnostima    na pripremi za turističku sezonu 2006. na području Splitsko-dalmatinske županije.

Stožer civilne zaštite SDŽ