Obavijesti

U Splitu održana sjednica Gospodarsko socijalnog vijeća

U organizaciji Gospodarsko-socijalnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije dana  11.12.2018. uz potporu Ekonomskog fakulteta u Splitu, održana je izvanredna sjednica Vijeća u proširenom sastavu.

Na navedenoj sjednici  Vijeća osim stalnih članova predstavnika  svih socijalnih partnera, ovom prilikom bili su pozvani svi zainteresirani predstavnici sindikata, sindikalni povjerenici, predstavnici gradova i općina, ustanova i društava u vlasništvu Županije ,  gradova i općina kao i svi zainteresirani poslodavci  članovi HUP-a s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Ravnatelj  Zavoda za unapređenje zaštite na radu g. Vitomir Begović sa suradnicima,  upoznao je sve prisutne s pokazateljima o ozljedama na radu na nacionalnoj, sektorskoj i teritorijalnoj razini u 2017., novim Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu kao i sa  aktualnom kampanjom EU „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“.

Na ovaj način Gospodarsko-socijalno vijeće Splitsko-dalmatinske županije uz potporu Zavoda za zaštitu na radu i njegovog ravnatelja, željelo je dati svoj doprinos edukaciji najšireg kruga svih zainteresiranih predstavnika socijalnih partnera koji su zastupljeni u Vijeću vezano uz probleme zaštite na radu, kao i nove izmjene propisa Zakona o zaštiti na radu.

Veliki broj zainteresiranih sudionika u najvećem broju predstavnika poslodavaca, kao i veliki broj pitanja nakon završetka izlaganja,  jasno pokazuju koliko je ova tema bitna, kako za predstavnike radnika tako i poslodavaca, koji su direktno odgovorni za kvalitetno provođenje mjera zaštite na radu.

Gospodarsko-socijalno vijeće će i u buduće na ovakav način nastojati dati dio svog doprinosa u informiranju i edukaciji predstavnika svih socijalnih partnera za sva ona područja gospodarstva za koji se pokaže potreba i interes.

Stožer civilne zaštite SDŽ