Obavijesti

ŽUPAN PROGLASIO ELEMENTARNU NEPOGODU ZA 25 OPĆINA I GRADOVA

Župan Kruno Peronja kazao je kako je počinjana šteta procijenjena na oko 170 milijuna kuna.

 Nakon toga se prešlo na raspravu po slijedećem dnevnom redu:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 60. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Analiza turističke sezone 2004. godine na području Splitsko-dalmatinske županije.
3. Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju  izvan snage Odluka o obavljanju pogreba umrlih osoba na gradskom groblju Lovrinac, Split.
4. Prijedlog odluke o dopuni Poslovnika Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije.
5. Prijedlog odluke o donošenju Programa sufinanciranja otplate kredita po izdanim  jamstvima za vodoopskrbu gradovima i općinama i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna – razdjel 6, pozicija 223 za te namjene u 2004.
6. Prijedlog odluke o donošenju Programa sufinanciranja otplate kredita trgovačkih društava i ustanova u komunalnom gospodarstvu po izdanim jamstvima za vodoopskrbu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna – razdjel 6, pozicija 224 za te namjene u 2004.
7. Prijedlog odluke o donošenju Programa sufinanciranja otplate kredita po izdanim jamstvima za odvodnju gradovima i općinama i o raspodjeli sredstava Županijskog  proračuna – razdjel 6, pozicija 227 za te namjene u 2004.
8. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu postavljanja cijevi za dovod i odvod morske vode i mrijestilište morske ribe na dijelu k.o. Sućuraj, predio stara tvornica.
9. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska – Makar, predio ispred hotela „Dalmacija“.
10. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio između uvale Ovčice i uvale Firule.
11. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra  čestice zgrade 807 K.O. Kaštel Sućurac.
12. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra čestice zemlje 6053/1, Z.K.U. 3991 K.O. Podstrana.
13. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra –  čestice zgrade 662, 664 i 665 Z.K.U. 601 K.O. Trogir i čestice zgrade 663 Z.K.U 1740 K.O. Trogir.
14. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – kule u Kaštel Novom.
15. Izvješće o statusu stanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije.
16. Prijedlog odluke o dodjeli zamjenskog stana ili sredstava.
17. Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije koji se koriste s pravnom osnovom.
18. Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije koji se koriste bez pravnog osnova.
19. Prijedlog odluke o davanju stana u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije u najam.
20. Prijedlog odluke o načinu korištenja sredstava od prodaje i najma stanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije.
21. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj ribe (lubini, komarče, picevi i sl.) i školjkaša (dagnje) na dijelu k.o. Maslinica, uvala Šešula, otok Šolta.
22. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju programa iz redovne djelatnosti veteranskih udruga

                                                              Marijana Šundov

Stožer civilne zaštite SDŽ