Search

Dokumenti

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja ŽUC-a za 2022.

Verzije

1 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja ŽUC-a za 2022. 127,9 KB