DAN GRADA KOMIŽE - ŽIVJETI OD MORA I RIBARENJA

 Na svečanoj sjednici komiškog Gradskog vijeća gradonačelnik Vicko Mardešić uručio je godišnja priznanja grada Komiže.

 Tako je Grb grada za promicanje Komiže uručen predsjedniku Mesiću  i županu Kruni Peronji za doprinos u rješavanju gradskih problema. Povelju grada Komiže za životno djelo primio je za svoje dugogodišnje zasluge bivši tajnik MZ Komiža Nikola Božanić Mike, dok je Povelja grada Komiže pripala poduzeću Hrvatske šume i direktoru Šumarije Split Ivanu Melvanu. Povelju grada Komiže za uspjehe i zasluge na području društvenog života dobilo je Društvo Višana i prijatelja Visa iz Splita, a Povelja grada Komiže za pojedinačne uspjehe i zasluge na području društvenog života uručena je Vinku Sviličiću.