Novosti

DODIJELJENE NOVE KONCESIJE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 72. i 73. sjednice Županijskog poglavarstvo,
 2. Izvješća Savjeta za informatizaciju,
 3. Izvješće o zaključenom Ugovoru o sufinanciranju izradbe Hrvatskih topografskih digitalnih karata u mjerilu 1:25 000 (TK25) za Splitsko-dalmatinsku županiju.
 4.Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio uvala Firule.
 5. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Seget Donji,  predio ispred autokampa Vranjica Belvedere.
 6. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio Trstenik – ispred Hotela Split.
 7.Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Vis, predio otok Budikovac Veli – istočna plaža.
 8. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Vis, predio otok Budikovac Veli – zapadna plaža.
 9. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu postavljanja cijevi za dovod i odvod morske vode u mrijestilište morske ribe (lubin, komarče, picevi i sl.) na dijelu k.o. Sućuraj, predio stara tvornica.
 10. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja sportske luke Mornar – sjeverni dio luke, na dijelu k.o. Split.
 11. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja sportske luke Mornar na dijelu k.o. Split - južni dio luke.
 12. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. godinu (pozicija 409).
 13. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu namijenjenih za sufinanciranje rashoda poslovanja proračunskih korisnika iz područja predškolskog odgoja.
 14. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2005. godini.
 15. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruge građana za 2005. godinu.
 16. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture  za 2005. godinu.
 17. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2005. godinu.
 18. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području ostalih tekućih donacija  za 2005. godinu.
 19. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2005. godinu.
 20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa dobra -čestice zemlje 333 ZKU 194 k.o. Hvar i čestice zgrade 145 Z.K.U. 611 k.o. Hvar.
 21. Prijedlog zaključka o osiguranju sredstava za sufinanciranje radova u svezi spomen obilježja procesije „Za križem“.

Ravnopravnost spolova