Novosti

Edukacija o provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije

Provedba Zakona o suzbijanju diskriminacije na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini bila je jedno od mjerila za zatvaranje Poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava. Sukladno tome, Republika Hrvatska preuzela je obvezu jačanja sustava zaštite od diskriminacije. U tom cilju, u okviru IPA projekta "Uspostava cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije" održan je 16. listopada 2012. jednodnevni trening za povjerenike za ravnopravnost spolova, u prostorijama EU u Zagrebu.

Cilj projekta je uspostaviti učinkovit i djelotvoran sustav za borbu protiv diskriminacije u svrhu podizanja razine zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj. U cilju uspostave učinkovitog sustava za provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva, u okviru projekta predviđen je niz edukacija za zaposlenike državne uprave, koje uključuju i povjerenike/ce odnosno koordinatore/ice za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave i Županijskim koordinacijama.

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije Ivanka Luetić Boban sudjelovala je na radionici "Uspostava cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije". Organizator je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Uredom pučkog pravobranitelja i Ludwig Boltzmann Institutom za ljudska prava provodi projekt IPA 2009 "Uspostava cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije".
        

Ravnopravnost spolova