Izgradit će se više od 43 km kanalizacijskih i 30,5 km vodoopskrbnih cjevovoda

Potpisan Ugovor o rekonstrukciji i  dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe Solina, Podstrane, Klisa i Dugopolja

Danas, 28. listopada, je u Domu kulture Zvonimir u Solinu, svečano potpisan Ugovor o rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split – Solin“.

Prije potpisivanja Ugovora medijima, gostima i uzvanicima su se obratili: Tomislav Šuta, direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, Dalibor Ninčević, gradonačelnik Grada Solina, Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije i Davor Filipović, ministar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ponosan sam što smo ovaj ogroman projekt doveli do faze realizacije jer ćemo njime značajno poboljšati kvalitetu života velikog broja ljudi na spomenutom području i napokon im osigurati dostojne uvjete za život u 21.stoljeću - kazao je Šuta.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja, Filipović je u izjavi brojnim predstavnicima medija kazao: - Ovim projektom poboljšava se kvaliteta života građana u Solinu, Podstrani, Klisu i Dugopolju. Povećanjem broja priključaka, rješavanjem gubitaka u sustavu, poboljšanjem sustava odvodnje i pročišćavanja podiže se standard življenja - to je nešto što me veseli. Zadatak je to, među ostalima, Vlade Republike Hrvatske, ali i lokalne i područne samouprave Čestitamo svima koji su zaslužni za realizaciju i početak ovog projekta - istaknuo je ministar Filipović. 

Ugovor su potpisali Tomislav Šuta, direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split u ime Naručitelja i u ime Izvođača Predrag Zekić, direktor Vodoprivrede Split d.d. kao vodeći član zajednice gospodarskih subjekata, koju čine Vodotehnika d.d. iz Zagreba, Sarađen d.o.o. iz Stankovaca i Vodoinstalacija d.o.o. iz Zadra. Vrijednost Ugovora – Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje iznosi 327.345.028,23 kn bez PDV-a, odnosno 409.181.285,29 s PDV-om.

Direktor ViK-a Šuta je, nakon potpisivanja ugovora,  naglasio kako ugovor traje 35 mjeseci te da će nakon današnjeg potpisivanja izvođač službeno biti uveden u posao. - Njegov je sljedeći zadatak izrada izvedbenih projekata, što podrazumijeva da će se u koordinaciji s gradovima i općinama, koji su dužni sudjelovati sukladno potpisanom ugovoru, dogovoriti dinamika, a sam početak radova očekuje se do konca godine nakon što svi izvedbeni projekti budu prihvaćeni. Oni će se kontinuirano izrađivati, izvođač će se pojedinačno će po općinama i u Gradu Solinu uvoditi u posao – opširno je Šuta opisivao dinamiku i rokove ugovorenog posla. 

Župan Blaženko Boban izrazio je zadovoljstvo zbog potpisa ugovora za posljednju aglomeraciju od njih šest na području Splitsko-dalmatinske županije. - Nadam se da na ovaj način završavamo ispunjenje svih potreba u odvodnji i vodoopskrbi. Posebno me raduje to što će izvođač morati završiti sve u propisanim rokovima, što ćemo mi pod budnim okom pratiti - poručio je župan, koji je jučer (četvrtak) nenajavljeno posjetio najveće gradilište na području Grada Splita, Regionalni Centra kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu, projekt izgradnje i dogradnje Turističko-ugostiteljske škole. 

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević je u izjavi novinarima istaknuo značaj ovoga projekta za njegove sugrađane koji još uvijek nemaju kanalizacijski sustav i vodoopskrbu iako je, kako je napomenuo, područje Grada Solina dobrim dijelom pokriveno, gotovo 90 posto kućanstava spojeno je na kanalizacijski sustav. - Znamo da su kanalizacija i vodoopskrba civilizacijsko pitanje trenutka u kojima živimo. Zahvaljujem se svima koji su dali svoj doprinos, a osobito mještanima ovih područja za strpljenje jer je ovaj proces poprilično dugo trajao. Ipak, izgleda da se isplatio te vjerujem da će za godinu, dvije sva naša kućanstva biti spojena kako na kanalizacijsku mrežu tako i na vodoopskrbni sustav - kazao je Ninčević.

Novinarima su se obratili i načelnici općina: Podstrane, Mijo Dropuljić, Klisa, Jakov Vetma i Dugopolja, Perica Bosančić.

Što konkretno donosi ovaj projekt građanima Splita, Solina, Klisa i Dugopolja

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn 68,71 % u iznosu od 975.315.032,88 kn financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostale 372.352.120,53 kune ili 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Radovi koji su predmet Ugovora odnose se na sustav odvodnje i vodoopskrbe na području Solina, Podstrana, Klisa i Dugopolja. U tijeku radova postavit će se kanalizacijski cjevovodi u dužini 43.560 metara, vodoopskrbni cjevovodi u dužini 30.555 metara, tlačni kanalizacijski cjevovodi dužine 5.769 metara te 18 crpnih stanica za kanalizacija i devet crpnih stanica za vodoopskrbu. Kanalizacijske crpne stanice izvest će se na lokacijama Kurtovići, Barići, Macanovac, Gizdići, Kamenica, Pleštine, Žura, Vetme (Klis), Put Majdana, Kunčeva Greda, Splitska, Dolac, Mravince, Kučine, (Solin) Sv. Fabijana i Bilaja (Podstrana), dok će se na lokaciji Strožanac (Podstrana) izvesti zamjena opreme. Što se tiče vodoopskrbnih crpnih stanica, one će se izvesti na lokacijama Igralište-Rera, i Grlo (Klis), te u Ulici don Petra Cara (Podstrana) dok će se radovima na lokacijama Klis kosa i Strožanac obuhvatiti hidroforske stanice. Ujedno, radovima je obuhvaćena i procrpna stanica Don Petra Cara te vodospreme Dugopolje, Grlo, Mihaljevići, Radići (Klis), Voljak (Solin), Strožanac i Podstrana. Također, izvest će se 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20.118 metara kabelske kanalizacije i 2.134 metara sanacije postojeće kanalizacijske mreže.