Novosti

KREDITI ZA NOVE MASLINIKE I VINOGRADE

Župan Kruno Peronja kazao je kako je ovo dobar primjer suradnje države i županije, te skraćivanja procedure dobivanja kredita. Želimo nove maslinike i obrađeno zemljišne, kazao je župan Peronja. Kad se zasade masline ima primjera da one žive stoljećima. Ono što je bit, je kvaliteta konačnog proizvoda.

 

                                                                             M. Šundov

Ravnopravnost spolova