Novosti

NAUTIČKI TURIZAM – NOVOSTI U 2005. GODINI

Zapovjednik plovila koje uplovljava u Republiku Hrvatsku morskim putem dužan je najkraćim putem uploviti u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet radi obavljanja granične kontrole te obaviti sljedeće:
- ishoditi vinjetu,
- ovjeriti popis posade u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi, u luci otvorenoj za međunarodni promet.VINJETA
• Plovilo mora biti na vidljivom mjestu (na trupu ili nadgrađu) označeno vinjetom
• Potvrđuje da su ispunjeni uvjeti za boravak plovila u Jadranu
• Vinjetu ne mora imati plovilo čija je duljina kraća od 2,5 metara ili ima ukupnu snagu porivnih strojeva manju od 5 kw
• Vinjetu ne moraju imati plovila na vesla, bez obzira na svoju duljinu (npr. kajak,sandolina, pedalina i sl.)
• Vinjetu ne mora imati plovilo dok se nalazi na čuvanju u luci ili na drugom odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj
• Rok valjanosti je godinu dana od izdavanja
• Vinjetu izdaje lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije
• Prilikom izdavanja vinjete lučka kapetanija će provjeriti ispunjavaju li plovilo i posada uvjete za plovidbu u Republici Hrvatskoj
• Zapovjednik plovila koje namjerava izmjenjivati posadu tijekom plovidbe u Republici Hrvatskoj dužan je prilikom ishođenja vinjete u teritorijalno nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetaniji ovjeriti popis osoba koje će boraviti na plovilu za vrijeme valjanosti vinjete
• Predviđeno je da se na stranom plovilu tijekom valjanosti vinjete može izmijeniti broj osoba koji odgovara dvostrukom kapacitetu plovila
• Uz vinjetu svakom plovilu dat će se pomorska informacijska karta koja sadrži izvode iz temeljnih propisa o sigurnosti plovidbe, zaštiti mora od onečišćenja te podatke o službi traganja i spašavanja na moru (9155) kao i popis svih luka nautičkog turizma na Jadranu
• Za ishođenje vinjete plaća se naknada koja u ukupnom iznosu nisu veće od prethodnih godina, uključujući popuste predviđene za goste koji više godina uzastopno plove u Hrvatskoj

ČARTER DJELATNOST
• Prema novom Pomorskom zakoniku, obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila dozvoljeno je samo plovilima pod hrvatskom zastavom
• Stranim jahtama i brodicama koji se žele nastaviti baviti čarterom dana je zakonska mogućnost da do 30. rujna 2005. nastave obavljati djelatnost pod uvjetom da ishode Odobrenje za privremeno obavljanje djelatnosti te da zatraže upis u hrvatski upisnik odnosno očevidnik
• Vlasnik brodice ili jahte dužan je do 30. rujna 2005. dostaviti dokaz o puštanju u slobodna promet te podmirenju PDV-a nakon čega lučka kapetanija tek može provesti postupak konačnog upisa
• Visinu naknade za upis utvrđuje ministar mora, turizma, prometa i razvitka i iznosi 10.000-50.000 kuna ovisno o duljini plovila (brodice ili jahte)
• Dosad je iskazana namjera za upis preko 500 stranih brodica ili jahti u hrvatski upisnik odnosno očevidnik
• Vlasnici brodica i jahti koji obavljaju čarter morat će elektroničkim putem prijavljivati izmjene posade, čime se oslobađaju ovjere popisa putnika u lučkim kapetanijama i ispostavama, a upisani podaci u središnjoj bazi Ministarstva bit će dostupni i drugim nadležnim državnim tijelima (carinska uprava, porezna uprava, policija) kao i samim nautičarima.

SANKCIJE
Ukoliko u tijeku inspekcijskog nadzora nadležni inspektor utvrdi da na plovilu boravi osoba koja nije navedena u popisu osoba, ili popisa osoba nema, ili popis osoba nije
valjano ovjeren vinjetom, smatrat će se da se plovilom obavlja sabotaža te će se primijeniti:
• prekršajne sankcije i
• zaštitna mjera oduzimanja plovila
- kako je to propisano Pomorskim zakonikom

INFO: www.mmtpr.hr

Ravnopravnost spolova