Novosti

POVELJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE STIPI VIDAKOVIĆU I PAVLU ROSSI

Članovi Županijskog poglavarstva odlučili su da se Povelja Splitsko-dalmatinske županije dodijeli Stipi Vidakoviću iz Dugog Rata zbog njegove humanosti. Naime, Stipe Vidaković svako jutro iz stambene zgrade sa petog kata iznosi invalida Tomislava Laušića koji je prikovan uz kolica, a kako je zgrada bez dizala to mu je jedini način da iziđe van. Svaku večer bez obzira kada se Laušić vraća u stan humani čovjek Stipe Vidaković čeka ga i nosi na 5. kat.

 Jednako tako članovi Županijskog poglavarstva dodijelili su Povelju Splitsko-dalmatinske županije Pavlu Rossi iz Hvara zbog aktivnog rada u brojnim udrugama grada Hvara. Ovaj 73. godišnjak aktivan je član gotovo svih hvarskih kulturno-umjetničkih udruga više od 50 godina. Tako je  nastupajući dugi niz godina u Hvaru, diljem domovine Hrvatske i u inozemstvu (Italija, Austrija, Njemačka, Mađarska, Švicarska, Slovenija …) dao značajan doprinos promidžbi Grada Hvara i njegove kulture, posebno prezentirajući glazbenu i kazališnu baštinu, kao sudionik u gotovo svim izvedbama, ali i kao predsjednik  Hvarskog pučkoga kazališta.

 Županijsko poglavarstvo dalo je prethodnu suglasnost na Program zaštite, održavanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2005. godinu. Naime u najvećoj Županiji Lijepe naše je 46 zaštićenih dijelova prirode a još 82 predviđene su za zaštitu u Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije. U 2005. predviđeno je da Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode intenzivira rad na terenu, a iskazana je potreba za utemeljenjem nadzorničke službe.

Ravnopravnost spolova