Novosti

PREDSTAVNICI OPĆINE PRIMORSKI DOLAC RAZGOVARALI SA ŽUPANOM PERONJOM

Na sastanku se razgovaralo o nekim planiranim projektima i aktivnostima na prostoru općine. Tako se planira izgradnja trafostanice Primorski Dolac 10, koja će omogućiti bolju opskrbu električnom energijom i bolju javnu rasvjetu. Splitsko-dalmatinska županija će sufinancirati izgradnju ovog objekta. Jednako tako na sastanku je bilo riječi i o izgradnji lokalne ceste do planirane radne zone. Inače položaj radne zone bit će definiran Prostornim planom općine Primorski Dolac koji za ovu općinu izrađuje Splitsko-dalmatinska županija.Plan bi se za mjesec dana trebao naći na javnoj raspravi.  
                 
                                                  Marijana Šundov    

Ravnopravnost spolova