Program Ambasadora turizma Splitsko-dalmatinske županije 2023.


Drugu godinu za redom Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije provodi program Ambasador turizma Splitsko-dalmatinske županije. Cilj Programa je upoznati privatne iznajmljivače s globalnim trendovima, poglavito polazeći od načela transformativnog turizma koji se zasniva na modelima kulturnog i održivog turizma gdje se lokalna – autentična vrijednost prepoznaje kao nositelj destinacijske ponude. Povratak iskonskom poruka je ne samo turistička, već i ona vrijednosna u svakom pogledu.

Polazeći od navedenog, u sklopu promatranog Programa Upravnog odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira (izvršitelj Programa za 2023.) upriličila je u ponedjeljak, 20. ožujka u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika (ovogodišnjem partneru Programa) okrugli stol za privatne iznajmljivače srednjodalmatinskog područja (Ambasadore turizma iz prošlogodišnjeg ciklusa edukacija) zasnovan na pet tematskih cjelina:

  • projekt Ambasador turizma: na koji način može pomoći iznajmljivačima, brendiranje, tematizacija smještaja i oglašavanja, nove prilike za iznajmljivače
  • turizam posebnih interesa: kako povezati naše hobije, interese i posebnosti s prodajom kapaciteta te ih koristiti kao konkurentnu prednost
  • održivi turizam u obiteljskom smještaju: načini na koje iznajmljivači mogu unaprijediti svoju ponudu prateći principe održivosti
  • kulturno-povijesna baština: načini na koji kulturno-povijesna baština u okolini pridonosi vrijednosti turističkog doživljaja
  • dizajn interijera u obiteljskom smještaju: koji aspekti uređenja smještaja su gostima važni i kako vizualnim doživljajem možemo promijeniti prostor koji imamo

Na samom početku, okupljene je pozdravila Matea Dorčić, pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije. Nakon prošlogodišnjih odličnih rezultata i edukacija u kojima su iznajmljivači imali priliku sudjelovati naglasila kako je iznimno drago što program Ambasadora turizma ide dalje.

S ponosom gledamo na naš autorski projekt u Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije kojim se obraćamo privatnim iznajmljivačima sa srednjodalmatinskog područja. Ambasadorom  turizma nastojimo podignuti ljestvicu kvalitete edukacija kako bi onima koji teže očuvanju okoliša, te promicanju kulturnih i prirodnih vrijednosti Županije stvorili platformu za što uspješnije pozicioniranje na turističkom tržištu.   Prošle godine kroz Program je educirano 111 privatnih iznajmljivača. Također, objavljen je priručnik u kojem su obrađene teme poput novih trendova u privatnom smještaju vezanim za eko smještaj, futuriste i ekologiju te alati prezentacije destinacije gostima i kulurno-povijesna baština srednje Dalmacije, uključujući storytelling metodu kao mogućnost izdvajanja pojedinog smještajnog objekta iz sve veće i konkurentnije ponude sličnih objekata – ističe  Matea Dorčić, te pritom dodaje –  Cilj je u konačnici napraviti distinkciju između rentijerstva i pravog obiteljskog smještaja, pravog domaćina, pravog Ambasadora Županije –

Okupljenima se obratio i Joško Stella, zamjenik direktorice Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. –  Suradnja među institucijama temelji se na kvalitetnim projektima koji mogu doprinijeti da naša Županija bude prepoznatljiva kao kvalitetna destinacija  –  naglasio je Stella.

Dekan Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira, Alen Jerkunica osvrnuo se na ambasadore te njihovu važnu ulogu u hrvatskom turizmu. Istaknuo je važnost kontinuirane edukacije i unapređivanja znanja te spremnosti na suradnju s institucijama što će na koncu dovesti do poboljšanja njihove usluge i kvalitete smještajne jedinice.

Na okruglom stolu u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika ukupno je sudjelovalo 70 privatnih iznajmljivača sa područja naše Županije. Do kraja ovog dijela Programa za 2023. predviđeno je objava video edukacija i izrada promotivne brošure Ambasador turizma SDŽ na način da će svaki Ambasador – polaznik Programa napisati nekoliko riječi o sebi i svom načinu prezentacije atrakcijskih osnova Županije posjetiteljima, te usporedo sa time napisati nešto i o svom smještajnom objektu.