Radionice za Povjerenstva za ravnopravnost spolova SDŽ

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije organiziralo je i drugu po redu radionicu za članice i članove Povjerenstava za ravnopravnost spolova naše Županije, a u suradnji sa udrugom „Domine“.

Na radionici od 15. do 17. travnja raspravljalo se o nadolazećim parlamentarnim izborima u 2011. godini. Sudionici/ce edukativnih radionice sastavile/i su operativni plan s ciljem povećanja participacije žena u politici, ali i na izbornim listama i Saboru za izbore 2011. godine.

Nakon 20 godina demokracije u Hrvatskoj samo je 7 žena ušlo u Sabor iz SDŽ, a samo 1,7% žena uključenih u političke stranke ima neku funkciju u strankama. Kampanjom za „Više žena u politici“, udruga „Domine“, u suradnji s Povjerenstvima, raznim će akcijama, okruglim stolovima, edukacijom političkih liderica, medijskom promocijom političarki i spotovima nastojati educirati političare/ke da žene političarke u većoj mjeri uvrste na izborne liste, poštujući Zakon i Nacionalnu politiku o kvotama.

Sudionice radionice napravile su akcijski plan u kojem su detaljno razradile mjere, aktivnosti i rok provedbe kampanje. Nositelji kampanje su udruga „Domine“ i Povjerenstva za ravnopravnost spolova SDŽ.

             Ivanka Luetić Boban,                                                                        
            predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova