Novosti

ZA DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE U 2005. OKO 18 MILIJUNA KUNA

Na dnevnom redu Poglavarstva našao se Godišnji obračun Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu, o kojem će se izjasniti i vijećnici Županijske skupštine.

 Inače ukupno su ostvareni prihodi i primici u visini od oko 309 milijuna kuna. Od ovoga cirka 156 milijuna su izvorni županijski prihodi (odnosno 51 posto), dok oko 153 milijuna kuna (49 posto) su decentralizirana sredstva.
Županijsko poglavarstvo u nastavku sjednice bilo je u znaku zdravstva. Naime, raspravljalo se o raspodjeli sredstava namijenjenih financiranju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije u 2005. i Kliničke bolnice Split.

 Tako je u godini ispred nas za bolji rad jedinstvenog Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije predviđeno ukupno 17 milijuna i 850 tisuća kuna. Pojedine krupne investicije obrazložio je dr. Miran Propadalo ravnatelj Doma zdravlja. 

 Svoj dio proračunskog kolača u iznosu od oko milijun i 892 tisuće kuna dobit će Zavod za javno zdravstvo.  Stomatološka poliklinika Split dobit će 400 tisuća kuna, a Ustanova za hitnu medicinsku pomoć četiri milijuna i 400 tisuća kuna. Od proračunskih kuna u iznosu od oko 450 tisuća kuna unaprijedit će se rad Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama Split.

 U Kliničku bolnicu Split u tekućoj godini investirat će se oko 12 milijuna kuna.

                                                                                 M. Šundov

Ravnopravnost spolova