ZAKAZANA 4. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Županijskog poglavarstva.
 2. Nacrt prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije.
 3. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma za starije i nemoćne osobe Vis.
 4. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma za starije i nemoćne osobe Makarska.