Novosti

ZAKAZANA 67. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 66. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga odluke o stopama i visinama vodne naknade na slivnom području „Srednjodalmatinsko primorje i otoci“ za razdoblje 2005. – 2009.
3. Nacrt prijedloga odluke o stopama i visinama vodne naknade na slivnom području „Cetina“ za razdoblje 2005. – 2009.
4. Nacrt prijedloga odluke o stopama i visinama vodne naknade na slivnom području „Matica“ za razdoblje 2005. – 2009.
5. Nacrt prijedloga odluke o stopama i visinama vodne naknade na slivnom području „Vrljika“ za razdoblje 2005. – 2009.
6. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Regionalnog centra čistog okoliša, društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom.
7. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.
8. Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.
9. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju i izgradnju cesta i ostale prometne infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2005.
10. Prijedlog odluke o donošenju Programa čišćenja okoliša od nekontrolirano odloženog otpada na području Splitsko-dalmatinske županije i o rasporedu sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2005.
11. Prijedlog odluke o donošenju Programa Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport za 2005. godinu.
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije u 2005. i Kliničke bolnice Split.
13. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga o odabiru (rangiranju) projekata prispjelih na natječaj Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske.
14. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog poziva gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona.
15. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.

Ravnopravnost spolova