ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana i plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2004. godinu.
2. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na financijski plan i godišnji program građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2005. godini.
3. Nacrt prijedloga Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
4. Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
5. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko- dalmatinske županije za 2005. godinu. 
6. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
7. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju  Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
8. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
9. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba – ostale tekuće donacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2005. godinu.
10. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2005. godinu.
11. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
12. Nacrt prijedloga programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti za 2005. godinu.
13. Prijedlog programa javnih potreba u području Udruga građana od značenja za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2005. godinu.
14. Nacrt prijedloga programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske  županije za 2005. godinu.                       
15. Nacrt prijedloga programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.                       
16. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju proračunskog fonda „Fond za gospodarski razvitak Splitsko-dalmatinske županije“.
17. Nacrt prijedloga zaključka o davanju mišljenja na prijedlog organizacije hitne medicinske pomoći s mrežom hitne medicinske pomoći.
18. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za stjecanje imovine Osnovnoj školi Strožanac, Strožanac.
19. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom srednjim školama u Imotskom.
20. Nacrt prijedloga rješenja o izboru članova školskog odbora Pomorske škole, Split – na mišljenje.