Novosti

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 68. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa radova na lokalnim vodama na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2004. za slivno područje „Srednjodalmatinsko primorje i otoci“ Split.
3. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa radova na lokalnim vodama na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2004. za slivno područje „Cetina“ Sinj.
4. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa radova na lokalnim vodama na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2004. za slivno područje „Vrljika“ Imotski.
5. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa radova na lokalnim vodama na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2004. za slivno područje „Matica“ Vrgorac.   
6. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. za slivno područje „Srednjodalmatinsko primorje i otoci“ Split.
7. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. za slivno područje „Cetina“ Sinj.
8. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. za slivno područje „Vrljika“ Imotski.
9. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. za slivno područje „Matica“ Vrgorac.
10. Nacrt prijedloga Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.
11. Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini.
12. Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju punktova i oblika provođenja izvanbolničke hitne medicinske pomoći u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
13. Nacrt prijedloga Zaključka o podnošenju Zahtjeva ministru zdravstva i socijalne skrbi za donošenje Rješenja za početak rada Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije.
14. Nacrt prijedloga Rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje općine Runovići – davanje mišljenja.
15. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2005. namijenjenih zdravstvu.
16. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2005. namijenjenih turizmu.
17. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa poticanja obnove raseljenih i zapuštenih sela „Etno-eko“ u svrhu proširenja turističke ponude.
18. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Duće, predio – Golubinka.    
19. Prijedlog odluke o plaćanju po ponudi /predračunu.
20. Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2005.

Ravnopravnost spolova