Novosti

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Županijskog poglavarstva,
2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna  Splitsko-dalmatinske županije za 2005.
3. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2005.
4. Nacrt prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2005.
5. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba - ostale tekuće donacije u  Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2005.
6. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
7. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
8. Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području Udruga građana od značenja za Splitsko-dalmatinsku županiju 2005.
9. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2005.
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu. 
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
12. Prijedlog zaključka o osiguranju sredstava za stipendiranje 10 studenata poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija Ekonomika Europskih integracija.
13. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to dijela čestice zgrade 147 i 148, dijela čestice zemlje 1778/1   Z.K.U 1575 K.O. Kaštel Novi i dijela čestice zgrade 149 Z.K.U 3099 K.O. Kaštel Novi.
14. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra u naravi čestice zgrade 152 Z.K.U 1484 K.O. Kaštel Lukšić.
15. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - čestice zgrade 1155 Z.K.U 1002 K.O. Split u naravi kuće na dvije etaže ukupne površine 53 m2 u Splitu, Manuška poljana 29.
16. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - suvlasničkog dijela čestice zemlje 1312 Z.K.U 2348 K.O. Kaštel Novi.
17. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to 1/4 čestice zgrade 133/1  Z.K.U 1708 K.O. Kaštel Štafilić.
18. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to dijela čestice zgrade 172/1  Z.K.U 996  K.O. Kaštel Lukšić i čestice zemlje 165/3 Z.K.U. 1131 Kaštel Lukšić.
19. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra u naravi čestice zgrade 1918  Z.K.U 5109 K.O. Vis.
20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - dijela čestice zgrade 385/1 Z.K.U. 2973 K.O. Hvar.
21. Izvješće o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na području Splitsko-dalmatinske županije 2005.
 22. Prijedlog Pravilnika o postupku ostvarenja prava na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Splitsko-dalmatinske županije.
23. Prijedlog zaključka o isplati pomoći u obliku novčane potpore za razdoblje od 1. srpnja do 31. kolovoza 2005. godine djeci hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu i djeci hrvatskih branitelja koji su izvršili suicid.

Ravnopravnost spolova