Novosti

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

 1. Prijedlog odluke o dodjeli Povelje Splitsko-dalmatinske županije gospodinu  Stipi Vidakoviću iz Dugog Rata.
2. Prijedlog odluke o dodjeli Povelje Splitsko-dalmatinske županije gospodinu Pavlu Rossi iz Hvara.
3. Izvješće o ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj – ožujak 2005. godine.
4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Program zaštite održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti za 2005. godinu.      
5. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za područje ostalih tekućih donacija za 2005.
6. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području  kulture za 2005.
7. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području   udruga građana za 2005.
8. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa dobra – čestice zemlje 145/3 ZKU 1629 K.O. Hvar
9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2005. namijenjenih zdravstvu.
10. Prijedlog zaključka o isplati pomoći u obliku novčane potpore za razdoblje od 1. ožujka do 30. travnja 2005. godine djeci hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu i djeci hrvatskih branitelja koji su izvršili suicid.
11.   Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđivanje viška poslovnog prostora u Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije.
12. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. namijenjenih turizmu.

Ravnopravnost spolova