Novosti

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

 1.  Prihvaćanje zapisnika sa 74. sjednice Županijskog poglavarstva,
 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi (pozicije 367 i 373)
 4. Prijedlog Odluke o isplati potpora poduzetnicima i konzultantima.
 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Cetinske krajine.
 6. Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2005.
 7. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za sufinanciranje uređenja zgrade Mediteranskog instituta za istraživanje života u Splitu.
 8. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i obnovu Splitsko-dalmatinske županije.
 9. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Službe zajedničkih poslova Splitsko-dalmatinske županije.   
 10. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih javnim potrebama u vatrogastvu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2005. 
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na utvrđivanje viška poslovnog prostora u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke o izmjeni i dopuni Programa zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke o početku davanja u zakup jedinica zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
 14. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, travanj 2005.

Ravnopravnost spolova